kalkulacje / wyceny


OCENY I OPINIE TECHNICZNE

 

- wycena kosztów naprawy dla wszystkich pojazdów (Audatex, Eurotax)
- ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdów
- wycena wartości pojazdów (Info-Expert)
- wycena wartości pojazdów dla Urzędów Celnych

 

 


 

 

 

ż